Årsmøde 2017

Tilmelding via Facebook

Välkommen


Denna hemsida ägs av Skandinavisk forening for Psykotraumatologer RITS®

Föreningen har medlemmar i Norge, Sverige och Danmark, och alla medlemmar har genomfört utbildning till Psykotraumatolog RITS®

Vad är en Psykotraumatolog RITS®?


En Psykotraumatolog RITS® är specialiserad på psykologisk stress- och krisbearbetning och således utbildad att hjälpa människor efter allvarliga upplevelser. Det kan röra sig om våld, hot, olyckor, förlust, sorg,  skuldproblematik och annat som påverkar livskvalitén. 


Hjälpen består av samtal som tydliggör varför man reagerar som man gör och hur man skall komma vidare i sin livssituation. 


En Psykotraumatolog RITS® har tystnadsplikt.


Kontakt

Kassör

Sigrunn Gamlestøl

sigrunnga@gmail.com

Medlemskap - klicka här

klicka här


Som medlem kan du få tillgång till föreningens grupp på Facebook

© 2016 Skandinavisk forening for Psykotraumatologer RITS - Kontakt webmaster