Årsmøde 2017

Tilmelding via Facebook

Velkommen


Denne hjemmeside eies av Skandinavisk forening for Psykotraumatologer RITS®

Foreningen har medlemmer i Norge, Sverige og Danmark, og alle har gjennomført utdannelse i Psykotraumatologi RITS®

Hva er en Psykotraumatolog RITS®?

En psykotraumatolog RITS® har spesialiseret seg i psykologisk stress- og krisebearbeidning og er således utdannet til å hjelpe mennesker etter voldsomme opplevelser. Det kan dreie seg om vold, trusler, tap, sorg, ulykker, skyldproblematikk og annet som forringer livskvaliteten.


Hjelpen består av samtaler som kan gjøre det tydeligere hvorfor man reagerer som man gjør, og hvordan man skal komme videre i livet.


En Psykotraumatolog RITS® har taushetsplikt og vil aldri referere fra samtalene.  


Kontakt

Kasserer

Sigrunn Gamlestøl

 

sigrunnga@gmail.com

 

 

Medlemskap - klikk her

klikk her


Som medlem kan du få tilgang til foreningens gruppe på Facebook


© 2016 Skandinavisk forening for Psykotraumatologer RITS - Kontakt webmaster